ANDERLE Josef 14.3.1881-5.2.1959: Porovnání verzí

Z Personal
Řádka 6: Řádka 6:
 
| rodné jméno =  
 
| rodné jméno =  
 
| datum narození = 14.3.1881
 
| datum narození = 14.3.1881
| místo narození = Čáslav
+
| místo narození = Čáslav
 
| datum úmrtí = 5.2.1959
 
| datum úmrtí = 5.2.1959
 
| místo úmrtí = Praha
 
| místo úmrtí = Praha
Řádka 36: Řádka 36:
 
| poznámky =  
 
| poznámky =  
 
| web =  
 
| web =  
 +
| citace = Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 85
 
}}
 
}}
  

Verze z 19. 9. 2019, 10:25

Josef ANDERLE
Narození 14.3.1881
Místo narození Čáslav
Úmrtí 5.2.1959
Místo úmrtí Praha
Povolání 28- Strojař nebo elektrotechnik

61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 85

ANDERLE, Josef, * 14. 3. 1881 Čáslav, † 5. 2. 1959 Praha, propagátor mechanizace zemědělství

Středoškolské vzdělání na vyšší reálce v Kutné Hoře ukončil maturitou 1898. V témže roce zahájil studium strojního inženýrství na české technice v Praze, kde 1903 získal titul inženýra. Poté pracoval krátce u akciové společnosti Strojírny, dříve Breitfeld, Daněk & spol. v Praze-Karlíně. Od 1904 působil na české technice, 1907 se stal doktorem technických věd, 1909 docentem, 1913 byl jmenován mimořádným a 1919 řádným profesorem nauky o hospodářských strojích a encyklopedie technické mechaniky na Vysoké škole zemědělského a lesního inženýrství zřízené 1913–14 při ČVUT v Praze. 1921–22 a 1924–25 byl jejím děkanem, 1931–32 zastával funkci rektora ČVUT. V meziválečném období byl vedle pedagogické činnosti mj. konzultantem pro hospodářské strojnictví na ministerstvu zemědělství, přednostou Státního ústavu pro zkoušení hospodářských strojů a motorů, předsedou odboru Zemědělské jednoty ČSR a členem vědecké rady Masarykovy akademie práce. Kromě samostatných prací publikoval A. v odborných časopisech Technický obzor, Zemědělská jednota, Zemědělský archiv ad.

D: Žací stroje, 1909; O dnešním stavu a směrech motorové orby, 1912; Stroje a strojní zařízení s hlediska úspory lidské práce v zemědělství, 1913; Motorové pluhy v praktickém používání, 1915; Stroje hospodářské I, 1921; Vývoj a dnešní stav otázky zemědělských traktorů, 1928.

L: ČsB; Architekt SIA 1941, č. 3, s. 74; Sborník ČSAZV, zem. techn. 1960/ 6, s. 1n. (nekrolog); Kdy zemřeli (1937–1962), 1962, s. 6; MSB 1, s. 10; ČBS 1, s. 15; Tomeš 1, s. 27.

P: Archiv ČVUT, fond VŠZ – osobní spisy profesorů a docentů (1917) 1921–1951.

Jana Brabencová