Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ANDERLE_Karel_16.6.1876)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ANDERLE Karel 16.6.1876

Z Personal
Karel ANDERLE
Narození 16.6.1876
Povolání 23- Lesník nebo myslivec


Karel ANDERLE