Historie verzí stránky „ANDERLE Leo 24.5.1913-?10.12.1942“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace