Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ANDRT_Antonín_1913)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ANDRT Antonín 1913

Z Personal
Antonín ANDRT
Narození 1913
Povolání

21- Odborník rostlinné výroby

22- Odborník živočišné výroby


Antonín ANDRT