Verze z 19. 9. 2019, 10:55, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ANEŽKA ?1150-7.6.1228

Z Personal
ANEŽKA
Narození před 1150
Úmrtí 7.6.1228
Místo úmrtí Praha
Povolání 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu
49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 96

ANEŽKA, * před 1150 ?, † 7. 6. 1228 Praha, abatyše

Nejstarší dcera Vladislava II. a jeho první manželky Gertrudy Babenberské byla už v dětství předurčena k církevní dráze. Vzdělání získala ve svatojiřském klášteře na Pražském hradě, kam se po ukončení výchovy u premonstrátek v Doksanech vrátila a 1200 se stala jeho abatyší. Klášter byl za jejího působení přestavěn, z období těsně před 1228 pochází románský reliéf, na němž je A. zachycena spolu s abatyšemi Mladou, Bertou a se svým bratrem Přemyslem Otakarem I. Díky jejímu vlivu Přemysl Otakar klášter štědře podporoval. V několika případech A. zasáhla do vysoké politiky, např. v zápasu mezi králem a biskupem Ondřejem (1218–19 ve sporu o strahovského opata Adama), kdy stála na bratrově straně. Řadou listin dala zapsat a pojistit klášterní majetky.

L: OSN 2, s. 316; V. Novotný, České dějiny 1/3, 1928, passim; A. Merhautová – D. Třeštík, Románské umění v Čechách a na Moravě, 1983, s. 220 n., 229; J. Žemlička, Přemysl Otakar I., 1990, passim; Lexikon českých panovnických dynastií, 1996, s. 10.

Jiří Martínek