ANEŽKA 15.6.1305-?1336

Z Personal
ANEŽKA
Narození 15.6.1305
Úmrtí ?1336
Povolání 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 97

ANEŽKA, * 15. 6. 1305?, † 1336?, česká princezna

Dcera Václava II. a jeho druhé manželky Alžběty (Elišky) Rejčky. Narodila se týden před otcovou smrtí. 1316 se provdala, snad na doporučení Jindřicha z Lipé, za Piastovce Jindřicha Javorského. Věnem jí byl zastaven Hradec Králové a pravděpodobně i lužická Žitava. Manželství zůstalo bezdětné. 1333 podnikla spolu se svou matkou Alžbětou pouť do Porýní, aby získala ostatky svatých, kteří v této oblasti žili. 19. 10. 1335 zemřela A. matka. Vykonáním závěti pověřila abatyši starobrněnského kláštera a dceru. Ta přežila svou matku zřejmě jen o rok, protože už 4. 1. 1337 jednal ovdovělý Jindřich s králem Janem Lucemburským o vypořádání A. věna.

L: OSN 2, s. 316; České dějiny 2/3, 1946, passim; K. Stloukal, Královna Rejčka. Královny, kněžny a velké ženy české, 1940, s. 117n.; Z. Hledíková, Alžběta Rejčka. in: ĎaS 5, 1991, s. 7n.; Lexikon českých panovnických dynastií, 1996, s. 10n.

Božena Kopičková