Verze z 19. 9. 2019, 10:59, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ANGELIS Václav 22.10.1776-16.9.1853

Z Personal
Václav ANGELIS
Narození 22.10.1776
Místo narození Sušice
Úmrtí 16.9.1853
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 98

ANGELIS, Václav, * 22. 10. 1776 Sušice, † 16. 9. 1853 ?, probošt katedrální kapituly

Studoval filozofii a teologii v Praze, 22. 11. 1801 přijal kněžské svěcení. 1801–03 byl kaplanem v Nezamyslicích, 1803 až 1806 v Katovicích, 1806–11 dómským vikářem v Českých Budějovicích a 1811 sekretářem biskupské konsistoře a biskupským ceremoniářem. 1821–26 působil jako kancléř biskupské konsistoře, 1827 byl jmenován kanovníkem katedrální kapituly, 1842 děkanem a 1849 proboštem téže kapituly.

L: Čáňová, s. 10n.; Catalogus cleri, roč. 1801–54.

P: SOA Třeboň, BA České Budějovice, III 1b, kart. 34, VI, kart. 39, VI 1a, kart. 40.

Eliška Čáňová