ANGER Leopold 23.4.1875-30.3.1947: Porovnání verzí

Z Personal
(ANGER_Leopold_23.4.1875-30.3.1947)
 
Řádka 3: Řádka 3:
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| datum narození = 23.4.1875
 
| datum narození = 23.4.1875
| místo narození =  
+
| místo narození = Turnov
 
| datum úmrtí = 30.3.1947
 
| datum úmrtí = 30.3.1947
| místo úmrtí =  
+
| místo úmrtí = Turnov
 
| povolání = 23- Lesník nebo myslivec
 
| povolání = 23- Lesník nebo myslivec
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>Leopold ANGER
+
}}
 +
 
 +
'''ANGER, Leopold,''' ''* 23. 4. 1875 Pelešany (Turnov), † 30. 3. 1947 Turnov, lesník, geometr''
 +
 
 +
Pocházel z lesnické rodiny. Po absolvování pěti ročníků reálky
 +
v Jičíně a České Lípě a dvouleté praxi vystudoval 1894–95
 +
lesnický ústav v Bělé pod Bezdězem. Působil poté jako adjunkt
 +
lesního úřadu v Kyšperku, lesní praktikant u bosensko-
 +
-hercegovské zemské správy v Sarajevě (1896) a lesní asistent
 +
na hanavském velkostatku Hořovice (1897–1921). Vykonal
 +
zkoušku pro samostatné lesní hospodáře (1899), stal se lesním
 +
geometrem (1900) a revírním správcem v polesí Podluhy
 +
(1901). Tam se oženil s Marií Týlovou. Byl dále lesním kontrolorem
 +
(1902), lesním inspektorem s titulem lesmistra a od
 +
1907 vedl lesní úřad v Jincích na Příbramsku. 1917 byl jmenován
 +
přednostou lesního úřadu v Hořovicích, kde současně
 +
učil lesnictví na zimní hospodářské škole. V říjnu 1921 nastoupil
 +
A. na místo zemřelého bratra Jindřicha jako lesmistr
 +
a ředitel velkostatku Hrubá Skála. Od 1923 byl lesním radou, od 1935 vrchním lesním radou. Po roce 1922 vedl likvidaci
 +
rozsáhlé kalamity v lesích Hruboskalska. Holiny zalesnil
 +
podle moderních pěstebních zásad. Staral se dále o stavby
 +
a opravy lesních cest. 1921–44 působil jako předseda Ústředního
 +
výboru Volných sdružení lesních správ v Čechách, na
 +
Moravě a ve Slezsku se sídlem v Praze, dále jako lesohospodářský
 +
referent Ústřední jednoty československého lesnictva
 +
a místopředseda poradního sboru pro řešení otázek lesní reformy
 +
při této Jednotě, místopředseda Československého
 +
lesního syndikátu, řádný člen pracovního výboru 2. lesnického
 +
odboru ČAZ a pracoval v řadě dalších funkcí. Zúčastnil se
 +
mezinárodních lesnických kongresů (1926, 1928, 1936).
 +
Jako příznivec turistiky pomáhal zpřístupňovat Český ráj, dal
 +
upravit několik desítek kilometrů cest, přičinil se o převod
 +
zříceniny hradu Trosky do majetku Klubu českých turistů.
 +
Přednášel a publikoval o pozemkové reformě, otázkách obchodněpolitických
 +
a daňových, o ochraně lesů před škůdci
 +
a kalamitami, o lesnické legislativě a myslivosti. Byl důsledným
 +
zastáncem velkostatkářských lesů, individuálního vlastnictví
 +
a volného obchodu s dřívím. 1929 obdržel od VŠZ
 +
v Brně diplom za zásluhy o zvelebení velkého lesního majetku.
 +
1936 odešel na odpočinek a odstěhoval se do Turnova.
 +
 
 +
'''L:''' G. Novotný, Vrchní lesní rada L. A. (1875–1947) a velkostatek Hrubá
 +
Skála, in: Z Českého ráje a Podkrkonoší. Vlastivědný sborník 12, 1999,
 +
s. 93n.
 +
 
 +
'''P:''' NZM Praha – Sbírka písemných dokumentů; SOA Litoměřice, pobočka
 +
Žitenice, Velkostatek Hrubá Skála.
 +
 
 +
Gustav Novotný
 +
 
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:23- Lesník nebo myslivec]]
 
[[Kategorie:23- Lesník nebo myslivec]]
 
 
[[Kategorie:1875]]
 
[[Kategorie:1875]]
 +
[[Kategorie:Turnov]]
 
[[Kategorie:1947]]
 
[[Kategorie:1947]]
 +
[[Kategorie:Turnov]]

Verze z 18. 2. 2016, 08:29

Leopold ANGER
Narození 23.4.1875
Místo narození Turnov
Úmrtí 30.3.1947
Místo úmrtí Turnov
Povolání 23- Lesník nebo myslivec

ANGER, Leopold, * 23. 4. 1875 Pelešany (Turnov), † 30. 3. 1947 Turnov, lesník, geometr

Pocházel z lesnické rodiny. Po absolvování pěti ročníků reálky v Jičíně a České Lípě a dvouleté praxi vystudoval 1894–95 lesnický ústav v Bělé pod Bezdězem. Působil poté jako adjunkt lesního úřadu v Kyšperku, lesní praktikant u bosensko- -hercegovské zemské správy v Sarajevě (1896) a lesní asistent na hanavském velkostatku Hořovice (1897–1921). Vykonal zkoušku pro samostatné lesní hospodáře (1899), stal se lesním geometrem (1900) a revírním správcem v polesí Podluhy (1901). Tam se oženil s Marií Týlovou. Byl dále lesním kontrolorem (1902), lesním inspektorem s titulem lesmistra a od 1907 vedl lesní úřad v Jincích na Příbramsku. 1917 byl jmenován přednostou lesního úřadu v Hořovicích, kde současně učil lesnictví na zimní hospodářské škole. V říjnu 1921 nastoupil A. na místo zemřelého bratra Jindřicha jako lesmistr a ředitel velkostatku Hrubá Skála. Od 1923 byl lesním radou, od 1935 vrchním lesním radou. Po roce 1922 vedl likvidaci rozsáhlé kalamity v lesích Hruboskalska. Holiny zalesnil podle moderních pěstebních zásad. Staral se dále o stavby a opravy lesních cest. 1921–44 působil jako předseda Ústředního výboru Volných sdružení lesních správ v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se sídlem v Praze, dále jako lesohospodářský referent Ústřední jednoty československého lesnictva a místopředseda poradního sboru pro řešení otázek lesní reformy při této Jednotě, místopředseda Československého lesního syndikátu, řádný člen pracovního výboru 2. lesnického odboru ČAZ a pracoval v řadě dalších funkcí. Zúčastnil se mezinárodních lesnických kongresů (1926, 1928, 1936). Jako příznivec turistiky pomáhal zpřístupňovat Český ráj, dal upravit několik desítek kilometrů cest, přičinil se o převod zříceniny hradu Trosky do majetku Klubu českých turistů. Přednášel a publikoval o pozemkové reformě, otázkách obchodněpolitických a daňových, o ochraně lesů před škůdci a kalamitami, o lesnické legislativě a myslivosti. Byl důsledným zastáncem velkostatkářských lesů, individuálního vlastnictví a volného obchodu s dřívím. 1929 obdržel od VŠZ v Brně diplom za zásluhy o zvelebení velkého lesního majetku. 1936 odešel na odpočinek a odstěhoval se do Turnova.

L: G. Novotný, Vrchní lesní rada L. A. (1875–1947) a velkostatek Hrubá Skála, in: Z Českého ráje a Podkrkonoší. Vlastivědný sborník 12, 1999, s. 93n.

P: NZM Praha – Sbírka písemných dokumentů; SOA Litoměřice, pobočka Žitenice, Velkostatek Hrubá Skála.

Gustav Novotný