ANGER rodina výrobců dechových nástrojů

Z Personal
ANGER rodina výrobců dechových nástrojů
Narození asi 1723
Úmrtí před 1774
Místo úmrtí Kraslice
Povolání 36- Ostatní průmyslová odvětví

ANGER, rodina výrobců dechových nástrojů

Nejstarší zmiňovaný Josef Johann A. (* asi 1723, † před 1774) přišel do Kraslic z bavorského Fürthu. Z roku 1751 pochází první záznam v místních matrikách, kdy jako osmadvacetiletý založil dílnu na výrobu žesťových nástrojů, vedle toho byl však i rolníkem. Jeho syn Josef Simon A. (* 3. 1. 1752 Kraslice, † ?) se vyučil v Lipsku a převzal otcův závod. V rodinné tradici pokračoval i syn Josefa Simona Josef Viktor A. (* 1775, † ?). Jeho ženou se stala Josefa Kohlertová z rodiny, jež se později v Kraslicích proslavila výrobou dřevěných dechových nástrojů.

Rodina Angerů stála u počátku rozvoje výroby žesťových nástrojů v Kraslicích, kde se např. 1913 evidovalo 71 výrobců žesťových a 17 výrobců dřevěných dechových nástrojů. Pravnuk zakladatele Josef Martin A. pověsti firmy využil k vytvoření nového artiklu dětských hudebních hraček a dětských nástrojů. Vnukové Josefa Martina A. Richard a Rudolf A. pak vedli firmu až do roku 1945. Ojedinělé unikáty z dílny A. se dochovaly ve sbírce hudebních nástrojů hudebního oddělení Národního muzea (trompety, lesní roh).

L: J. Martin, Graslitz, seine Anfänge und seine Entwicklung zur Zentrale der Blasinstrumente der österreichisch-ungarischen Monarchie, Wien 1957; J. Fiala, J. Keller, Město Kraslice a hudba, 1970; J. Keller, Píštělníci a trubaři, in: Sborník Národního muzea v Praze, ř. A, sv. 29, 1975, 4–5, s. 161n.; EBL 1, s. 48.

Vlasta Reittererová