ANNA Lucemburská 11.7.1366-7.6.1394: Porovnání verzí

Z Personal
(ANNA_Lucemburská_11.5.1366-1394)
 
Řádka 2: Řádka 2:
 
| jméno =  ANNA Lucemburská
 
| jméno =  ANNA Lucemburská
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| obrázek = No male portrait.png
| datum narození = 11.5.1366
+
| datum narození = 11.7.1366
| místo narození =  
+
| místo narození = Praha
| datum úmrtí = 1394
+
| datum úmrtí = 7.6.1394
| místo úmrtí =  
+
| místo úmrtí = zámek Shene (Velká Británie)
 
| povolání = 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu
 
| povolání = 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/> ANNA Lucemburská
+
}}
 +
 
 +
'''ANNA Lucemburská,''' ''* 11. 7. 1366 Praha, † 7. 6. 1394 zámek Shene (Velká Británie), dcera Karla IV., první manželka anglického krále Richarda II. Plantageneta''
 +
 
 +
Narodila se jako dcera Alžběty Pomořanské a Karla IV. v době
 +
rozkvětu jeho rodové a dynastické politiky, v níž pokračoval
 +
v prvních letech vlády i její bratr Václav IV. Oba panovníci se
 +
pokoušeli o politickou integraci nejvlivnějších evropských
 +
rodů a v souladu s tím se neúspěšně snažili na počátku 70. let
 +
14. století provdat A. nejdříve za bavorského vévodu a rýnského
 +
falckraběte Albrechta I. z Wittelsbachu, poté za Friedricha
 +
I. Svárlivého, markraběte míšeňského a lankraběte durynského.
 +
Na počátku 80. let se dynastické plány zaměřily na
 +
Anglii. Za budoucího A. manžela byl vyhlédnut Richard II.
 +
Plantagenet. S tímto sňatkem byly spojeny politické zájmy
 +
mnoha stran (hlavně Francie, Anglie, papežské kurie, Svaté
 +
říše římské i Čech). Ještě za života Karla IV. se 25. 1. 1378
 +
sešla česká a anglická poselstva v Bruggách. Po Karlově smrti
 +
byla jednání přerušena a pokračovala od 1380 do počátku
 +
1382, kdy byla završena 19. 1. svatbou. Od manžela obdržela
 +
A. hrad Bristol, desetinu ročních královských důchodů
 +
(4 500 liber šterlinků) a několik dalších zámků. V Anglii narážela
 +
na rezervovaný odstup, upjaté a zřejmě i odmítavé
 +
chování králových strýců. Získala si však oblibu poddaných
 +
zejména svou ušlechtilostí a křesťanskou láskou k chudým
 +
a potřebným, a byla proto nazývána dobrou královnou či
 +
matkou Anglie. Zemřela bezdětná na následky moru a 29. 7.
 +
1394 byla pochována v chrámu westminsterského opatství.
 +
 
 +
'''L:''' A. Bejblík, Shakespeare a dobrá královna A., 1989; BL 1, s. 20; Ch. G.
 +
Chamberlayne, Die Heirat Richards II. von England mit Anna von Luxemburg,
 +
(Diss.) Halle a. d. Saale, 1906; J. H. Heeren, Das Bündnis zwischen
 +
König Richard II. von England und König Wenzel vom Jahre 1381, (Diss.)
 +
Halle a. d. Saale 1910; RSN 1, s. 240; KSN 1, s. 209; MSN 1, s. 190; OSN
 +
2, s. 402; J. Spěváček, Václav IV. 1361–1419, 1986; A. Thomas, Anne’s
 +
Bohemia. Czech Literature and Society, 1310–1420, Minneapolis – London
 +
1998; R. Urbánek, A. Anglická, „dobrá královna“, in: Královny, kněžny
 +
a velké ženy české, 1941, s. 128n.; D. Veldtrup, Zwischen Eherecht und
 +
Familienpolitik. Studien zu den dynastischen Heiratsprojekten Karls IV.,
 +
Warendorf 1988.
 +
 
 +
Jiří Spěváček
 +
 
 
[[Kategorie:C]]
 
[[Kategorie:C]]
 
[[Kategorie:41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu]]
 
[[Kategorie:41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu]]
 
 
[[Kategorie:1366]]
 
[[Kategorie:1366]]
 +
[[Kategorie:Praha]]
 
[[Kategorie:1394]]
 
[[Kategorie:1394]]
 +
[[Kategorie:Shene]]

Verze z 18. 2. 2016, 10:44

ANNA Lucemburská
Narození 11.7.1366
Místo narození Praha
Úmrtí 7.6.1394
Místo úmrtí zámek Shene (Velká Británie)
Povolání 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu

ANNA Lucemburská, * 11. 7. 1366 Praha, † 7. 6. 1394 zámek Shene (Velká Británie), dcera Karla IV., první manželka anglického krále Richarda II. Plantageneta

Narodila se jako dcera Alžběty Pomořanské a Karla IV. v době rozkvětu jeho rodové a dynastické politiky, v níž pokračoval v prvních letech vlády i její bratr Václav IV. Oba panovníci se pokoušeli o politickou integraci nejvlivnějších evropských rodů a v souladu s tím se neúspěšně snažili na počátku 70. let 14. století provdat A. nejdříve za bavorského vévodu a rýnského falckraběte Albrechta I. z Wittelsbachu, poté za Friedricha I. Svárlivého, markraběte míšeňského a lankraběte durynského. Na počátku 80. let se dynastické plány zaměřily na Anglii. Za budoucího A. manžela byl vyhlédnut Richard II. Plantagenet. S tímto sňatkem byly spojeny politické zájmy mnoha stran (hlavně Francie, Anglie, papežské kurie, Svaté říše římské i Čech). Ještě za života Karla IV. se 25. 1. 1378 sešla česká a anglická poselstva v Bruggách. Po Karlově smrti byla jednání přerušena a pokračovala od 1380 do počátku 1382, kdy byla završena 19. 1. svatbou. Od manžela obdržela A. hrad Bristol, desetinu ročních královských důchodů (4 500 liber šterlinků) a několik dalších zámků. V Anglii narážela na rezervovaný odstup, upjaté a zřejmě i odmítavé chování králových strýců. Získala si však oblibu poddaných zejména svou ušlechtilostí a křesťanskou láskou k chudým a potřebným, a byla proto nazývána dobrou královnou či matkou Anglie. Zemřela bezdětná na následky moru a 29. 7. 1394 byla pochována v chrámu westminsterského opatství.

L: A. Bejblík, Shakespeare a dobrá královna A., 1989; BL 1, s. 20; Ch. G. Chamberlayne, Die Heirat Richards II. von England mit Anna von Luxemburg, (Diss.) Halle a. d. Saale, 1906; J. H. Heeren, Das Bündnis zwischen König Richard II. von England und König Wenzel vom Jahre 1381, (Diss.) Halle a. d. Saale 1910; RSN 1, s. 240; KSN 1, s. 209; MSN 1, s. 190; OSN 2, s. 402; J. Spěváček, Václav IV. 1361–1419, 1986; A. Thomas, Anne’s Bohemia. Czech Literature and Society, 1310–1420, Minneapolis – London 1998; R. Urbánek, A. Anglická, „dobrá královna“, in: Královny, kněžny a velké ženy české, 1941, s. 128n.; D. Veldtrup, Zwischen Eherecht und Familienpolitik. Studien zu den dynastischen Heiratsprojekten Karls IV., Warendorf 1988.

Jiří Spěváček