Verze z 21. 9. 2019, 10:08, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ANNA Přemyslovna 1204-23.6.1265

Z Personal
ANNA Přemyslovna
Narození 1204
Úmrtí 23.6.1265
Povolání 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu
49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 104-105

ANNA Přemyslovna (též Slezská), * 1204 ?, † 23. 6. 1265 ?, česká princezna

Dcera Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské, starší sestra sv. Anežky České. Asi 1216 byla zasnoubena Jindřichu II. Vratislavskému (vládl 1238–41). Sňatek se konal 1217 nebo 1218. Z manželství se dospělosti dožili čtyři synové: Jindřich III. Vratislavský, Boleslav Lehnický, Konrád a Vladislav (pozdější arcibiskup v Salcburku). Podle vzoru manželovy matky sv. Hedviky a také na památku svého manžela založila 1242 klášter v polském Křesoboru (Krzeszów), do něhož byli uvedeni mniši z kláštera v Opatovicích nad Labem. Anna se podílela i na založení špitálu křižovníků s červenou hvězdou ve Vratislavi (1245), podporovala pražský klášter své sestry Anežky a posílala dary i dalším církevním institucím. Ve Slezsku byla velmi ctěna, o čemž svědčí i dochovaná legenda o jejím životě Vita Annae.

L: České dějiny 1/3, 1928, passim; BL 1, s. 21.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí


Jiří Martínek