Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (AORGUS_Prostějovský_Kašpar_1500-1559)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

AORGUS Kašpar ?1500-1562

Z Personal
Kašpar AORGUS Prostějovský
Narození 1500
Úmrtí 1559
Povolání 69- Knihtiskař nebo typograf


Kašpar AORGUS Prostějovský