Verze z 21. 9. 2019, 09:44, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

APPELT Rudolf 5.12.1900-2.7.1955

Z Personal
Rudolf APPELT
Narození 5.12.1900
Místo narození Dolní Hanychov (Liberec)
Úmrtí 2.7.1955
Místo úmrtí Moskva (Rusko)
Povolání 47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848
Citace Biografický slovník českých zemí 1, Praha 2004, str. 113

APPELT, Rudolf, * 5. 12. 1900 Dolní Hanychov (Liberec), † 2. 7. 1955 Moskva (Rusko), politik

Původním povoláním byl obchodní příručí. 1921 patřil k zakladatelům KSČ. Pracoval jako administrátor časopisu Volksstimme v Bratislavě a později jako krajský sekretář v Karlových Varech. 1929 s příchodem Gottwaldova vedení do čela KSČ se stal členem ústředního výboru. 1931–35 byl kandidátem a 1936–38 členem politického byra ÚV KSČ. Komunistickou stranu zastupoval 1935–38 v poslanecké sně movně. Po uzavření mnichovské dohody (1938) odešel do emigrace jako člen vedení KSČ v Moskvě a zároveň pracoval jako redaktor. 1945 se nakrátko vrátil do ČSR, 1946 odešel do sovětské okupační zóny v Německu, vstoupil do Sjednocené socialistické strany Německa a 1949 po vzniku NDR zastával až do smrti funkci velvyslance v SSSR a v Mongolsku.

L: PSD KSČ 1, s. 25; Tomeš 1, s. 30.

Miloslav Martínek