AQUILA z Plavče Jan ?1520-1573(4): Porovnání verzí

Z Personal
(AQUILA_z_Plavče_Jan_1520-1573)
 
Řádka 2: Řádka 2:
 
| jméno = Jan AQUILA z Plavče
 
| jméno = Jan AQUILA z Plavče
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| obrázek = No male portrait.png
| datum narození = 1520
+
| datum narození = kolem 1520
| místo narození =  
+
| místo narození = Praha
| datum úmrtí = 1573
+
| datum úmrtí = 1573(4)
 
| místo úmrtí =  
 
| místo úmrtí =  
 
| povolání = 92- Umění - ostatní
 
| povolání = 92- Umění - ostatní
Řádka 10: Řádka 10:
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>Jan AQUILA z Plavče
+
}}
 +
 
 +
'''AQUILA z Plavče, Jan (vl. jm. Jan Vorel ab Albis Aquilis),''' ''* kolem 1520 Praha, † 1573(4) ?, humanistický básník, dramatik''
 +
 
 +
Syn pražského měšťana Jiříka bakaláře od Bílých orlů, zvaného
 +
podle jeho domu na Novém Městě pražském. Studoval
 +
v Lipsku a ve Wittenbergu, kde se 1540 stal bakalářem
 +
a 1543 mistrem. Po návratu do Prahy krátce působil na univerzitě.
 +
Oženil se s Annou Třemovskou z Předenic a 1550 byl
 +
zvolen novoměstským konšelem. 1555 získal erb a přídomek
 +
z Plavče. Po otcově smrti zdědil dvůr ve Velké Bašti. Matčina
 +
závěť, v níž ho roku 1558 vydědila, však dokládala neurovnané
 +
rodinné vztahy. Spor o dědictví skončil smírem mezi sourozenci.
 +
Za prodaný dvůr ve Velké Bašti koupil A. 1566 statek
 +
Krásnou Horu. Jeho prudká povaha zavinila mnohé spory
 +
s poddanými i sousedy, které se nejednou řešily u soudu. A.
 +
napsal drama ''Toboeus''. ''Comoedia sacra'' ''et nova'' (dokončeno
 +
1569, vydáno 1578 Veleslavínem), dedikované mistrům
 +
pražské univerzity a tamtéž provedené (1575, 1578). Latinské
 +
veršované drama o pěti dějstvích zpracovalo poměrně samostatně
 +
Tobiášův biblický příběh, jen málo ovlivněný antickými
 +
dramatiky (Terentius, Plautus) a soudobými autory. Žánrově
 +
směřovalo drama k biblické školské hře s moralistní
 +
tendencí. Ostatní básnická tvorba A. měla ráz příležitostné
 +
poezie, jako např. epigram ve sborníku Tomáše Mitise z Limuz
 +
''Liber primus'' ''sacrorum carminum'' (1554). Jako člen humanistické
 +
básnické družiny Jana st. Hodějovského z Hodějova
 +
byl zastoupen i ve sborníku ''Farragines II'' (1561).
 +
 
 +
'''D:''' soupisy in: RHB 1, s. 92n.; LČL 1, s. 72.
 +
 
 +
'''L:''' OSN 18, s. 850n.; J. Král, A. komedie o Tobiášovi, in: Sborník filologický
 +
4, 1913, s. 32n.; A. Novák, Příspěvky k dějinám českého humanismu, in:
 +
Listy filologické 36, 1919, s. 209n.; O. Adamová, Odbojné hnutí Krásnohorských
 +
v šedesátých letech 16. stol., in: Středočeský sborník historický 3,
 +
1959, s. 42n.; RHB 1, s. 92n. (kde další literatura); DČD 1, s. 113; LČL 1,
 +
s. 72.
 +
 
 +
Hana Bočková
 +
 
 
[[Kategorie:C]]
 
[[Kategorie:C]]
 
[[Kategorie:92- Umění - ostatní]]
 
[[Kategorie:92- Umění - ostatní]]
 
[[Kategorie:63- Spisovatel]]
 
[[Kategorie:63- Spisovatel]]
 
 
[[Kategorie:1520]]
 
[[Kategorie:1520]]
 
[[Kategorie:1573]]
 
[[Kategorie:1573]]

Verze z 18. 2. 2016, 13:40

Jan AQUILA z Plavče
Narození kolem 1520
Místo narození Praha
Úmrtí 1573(4)
Povolání

92- Umění - ostatní

63- Spisovatel

AQUILA z Plavče, Jan (vl. jm. Jan Vorel ab Albis Aquilis), * kolem 1520 Praha, † 1573(4) ?, humanistický básník, dramatik

Syn pražského měšťana Jiříka bakaláře od Bílých orlů, zvaného podle jeho domu na Novém Městě pražském. Studoval v Lipsku a ve Wittenbergu, kde se 1540 stal bakalářem a 1543 mistrem. Po návratu do Prahy krátce působil na univerzitě. Oženil se s Annou Třemovskou z Předenic a 1550 byl zvolen novoměstským konšelem. 1555 získal erb a přídomek z Plavče. Po otcově smrti zdědil dvůr ve Velké Bašti. Matčina závěť, v níž ho roku 1558 vydědila, však dokládala neurovnané rodinné vztahy. Spor o dědictví skončil smírem mezi sourozenci. Za prodaný dvůr ve Velké Bašti koupil A. 1566 statek Krásnou Horu. Jeho prudká povaha zavinila mnohé spory s poddanými i sousedy, které se nejednou řešily u soudu. A. napsal drama Toboeus. Comoedia sacra et nova (dokončeno 1569, vydáno 1578 Veleslavínem), dedikované mistrům pražské univerzity a tamtéž provedené (1575, 1578). Latinské veršované drama o pěti dějstvích zpracovalo poměrně samostatně Tobiášův biblický příběh, jen málo ovlivněný antickými dramatiky (Terentius, Plautus) a soudobými autory. Žánrově směřovalo drama k biblické školské hře s moralistní tendencí. Ostatní básnická tvorba A. měla ráz příležitostné poezie, jako např. epigram ve sborníku Tomáše Mitise z Limuz Liber primus sacrorum carminum (1554). Jako člen humanistické básnické družiny Jana st. Hodějovského z Hodějova byl zastoupen i ve sborníku Farragines II (1561).

D: soupisy in: RHB 1, s. 92n.; LČL 1, s. 72.

L: OSN 18, s. 850n.; J. Král, A. komedie o Tobiášovi, in: Sborník filologický 4, 1913, s. 32n.; A. Novák, Příspěvky k dějinám českého humanismu, in: Listy filologické 36, 1919, s. 209n.; O. Adamová, Odbojné hnutí Krásnohorských v šedesátých letech 16. stol., in: Středočeský sborník historický 3, 1959, s. 42n.; RHB 1, s. 92n. (kde další literatura); DČD 1, s. 113; LČL 1, s. 72.

Hana Bočková