Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (AQUILA_z_Plavče_Jan_1520-1573)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

AQUILA z Plavče Jan ?1520-1573(4)

Z Personal
Jan AQUILA z Plavče
Narození 1520
Úmrtí 1573
Povolání

92- Umění - ostatní

63- Spisovatel


Jan AQUILA z Plavče