Verze z 1. 3. 2015, 14:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ARESIN-Fatton_Josef_Maria_von_15.8.1833-5.9.1899)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ARESIN-Fatton Josef Maria von 15.8.1833-5.9.1899

Z Personal
Josef Maria von ARESIN-Fatton
Narození 15.8.1833
Úmrtí 5.9.1899
Povolání

45- Voják nebo partyzán 21- Odborník rostlinné výroby

22- Odborník živočišné výroby


Josef Maria von ARESIN-Fatton