Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ARTOPAEI_Pardubský_Kašpar)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ARTOPAEI Pardubský Kašpar

Z Personal
Kašpar ARTOPAEI Pardubský
Povolání

49- Náboženský nebo církevní činitel

63- Spisovatel


Kašpar ARTOPAEI Pardubský