Verze z 1. 3. 2015, 14:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (ARTSCHLAG_Jakub_1730)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ARTSCHLAG Jakub 1730

Z Personal
Jakub ARTSCHLAG
Narození 1730
Povolání 75- Sochař nebo medailér


Jakub ARTSCHLAG