Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (AUGESKY_Karel_1784-1854)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

AUGESKY Karel 1784-1854

Z Personal
Karel AUGESKY
Narození 1784
Úmrtí 1854
Povolání 53- Historik


Karel AUGESKY