Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (AUGUSTA_Karel_16.9.1883)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

AUGUSTA Karel 16.9.1883

Z Personal
Karel AUGUSTA
Narození 16.9.1883
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik


Karel AUGUSTA