Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (AUST_von_Adolf_9.6.1862-5.1.1938)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

AUST von Adolf 9.6.1862-5.1.1938

Z Personal
Adolf AUST von
Narození 9.6.1862
Úmrtí 5.1.1938
Povolání 45- Voják nebo partyzán


Adolf AUST von