Verze z 1. 3. 2015, 14:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (AWERBECK_Jan_1550)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

AWERBECK Jan 1550

Z Personal
Jan AWERBECK
Narození 1550
Povolání

15- Lékaři

49- Náboženský nebo církevní činitel


Jan AWERBECK