Verze z 1. 3. 2015, 14:14, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (AXMANN_Karl_1830)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

AXMANN Karl 1830

Z Personal
Karl AXMANN
Narození 1830
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


Karl AXMANN