BÁČA Ladislav 24.6.1908-14.10.1990: Porovnání verzí

Z Personal
 
Řádka 48: Řádka 48:
 
tamtéž 31/1961 a příloha 32/1963; Počátky českotěšínského muzea, in: Těšínsko
 
tamtéž 31/1961 a příloha 32/1963; Počátky českotěšínského muzea, in: Těšínsko
 
1978, č. 3, s. 3n.; Těšínsko v kresebné dokumentaci L. B. (34 volných
 
1978, č. 3, s. 3n.; Těšínsko v kresebné dokumentaci L. B. (34 volných
listů s úvodem Mir. Malury), 1981.
+
listů s úvodem Mir. Malury), 1981;<font color="red"> Těšínsko v kresbách L. B., (25 perokreseb lidové architektury), 2008.</font>
  
 
'''L:''' B. Havlíček, In memoriam L. B., zakladatele Muzea Těšínska v Českém
 
'''L:''' B. Havlíček, In memoriam L. B., zakladatele Muzea Těšínska v Českém

Aktuální verze z 8. 9. 2020, 09:30

Ladislav BÁČA
Narození 24.6.1908
Místo narození Rohozná u Poličky
Úmrtí 14.10.1990
Místo úmrtí Český Těšín
Povolání 61- Pedagog
54- Etnograf
62- Osvětový nebo veřejný činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 166

BÁČA, Ladislav, * 24. 6. 1908 Rohozná u Poličky, † 14. 10. 1990 Český Těšín, učitel, regionální pracovník

Po pedagogických studiích nastoupil 1930 učitelskou dráhu v Českém Těšíně. Do okupace vyučoval na vesnických školách v okolí. Za války přesídlil a vyučoval na jižním Valašsku, 1945 se vrátil do Českého Těšína, kde učil až do 1970 na stejné škole jako před válkou, naposledy jako její ředitel. Vedle pedagogického působení byl významným regionálním historikem a muzejním pracovníkem. 1948 prosadil založení regionálního muzea v Českém Těšíně, které bylo 1960 přeměněno na Okresní vlastivědné muzeum Karviné se sídlem v Českém Těšíně (nyní Muzeum Těšínska). Vyvíjel bohatou sběratelskou, akviziční a dokumentační činnost, výsledkem byly početné a kvalitní etnografické sbírky a kresebná dokumentace. V muzeu pracoval ve svém volném čase až do odchodu ze školství 1970, poté se stal jeho stálým dokumentátorem. Věnoval se popularizaci, vydával Zprávy muzea v Českém Těšíně (od 1954) a byl jejich prvním redaktorem. Začal vydávat spolu s Emerichem Němcem Listinář Těšínska, zpočátku jako přílohu Zpráv, později jako samostatný titul obsahující edice nejstarších listin. Ve spolupráci s dalšími regionálními pracovníky založil 1957 časopis Těšínsko (vychází dodnes) a byl až do poloviny 80. let předsedou jeho redakční rady. Organizační schopnosti a trvalý zájem o prezentaci lidové kultury Těšínska uplatnil při založení a organizování národopisných slavností Slezské dny v Dolní Lomné (od 1969 dodnes). Až do 1984 připravoval pro slavnosti každoročně výstavu čerpající z muzejních fondů. Pozoruhodné výtvarné nadání využil ke kresebné dokumentaci památek hmotné lidové kultury na Těšínku. Výběr z B. díla byl vystaven 1983 v Českém Těšíně, Frýdku-Místku a Dolní Lomné. Kresby tvořily často grafický doprovod jednotlivých čísel Zpráv muzea a časopisu Těšínsko.

D: Malovaná truhla z roku 1700, in: Zprávy okresního muzea v Českém Těšíně 31/1962, s. 4n.; 17 kreseb z národopisného průzkumu Bukovce, in: tamtéž 31/1961 a příloha 32/1963; Počátky českotěšínského muzea, in: Těšínsko 1978, č. 3, s. 3n.; Těšínsko v kresebné dokumentaci L. B. (34 volných listů s úvodem Mir. Malury), 1981; Těšínsko v kresbách L. B., (25 perokreseb lidové architektury), 2008.

L: B. Havlíček, In memoriam L. B., zakladatele Muzea Těšínska v Českém Těšíně, in: Těšínsko 1991, č. 1, 3. s. obálky; Slezsko 2, s. 12.

P: částečně Muzeum Těšínska, Český Těšín (písemná pozůstalost včetně několika stovek kreseb), částečně v soukromé sbírce rodiny.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jiřina Veselská