Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BÄHRINGER_Karel_1800)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BÄHRINGER Karel 1800

Z Personal
Karel BÄHRINGER
Narození 1800
Povolání 23- Lesník nebo myslivec


Karel BÄHRINGER