Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BÍLOVIUS_ze_Stendalu_Bartoloměj_1600)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BÍLOVIUS ze Stendalu Bartoloměj 1600

Z Personal
Bartoloměj BÍLOVIUS ze Stendalu
Narození 1600
Povolání 92- Umění - ostatní


Bartoloměj BÍLOVIUS ze Stendalu