Verze z 4. 10. 2019, 13:33, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BÖHM Alois 6.7.1899-14.5.1987

Z Personal
Alois BÖHM
Narození 6.7.1899
Místo narození Řečkovice (Brno)
Úmrtí 14.5.1987
Místo úmrtí Brno
Povolání 63- Spisovatel
64- Překladatel
Citace Biografický slovník českých zemí 6, Praha 2007, s. 9-10

BÖHM, Alois, * 6. 7. 1899 Řečkovice (Brno), † 14. 5. 1987 Brno, překladatel, spisovatel, divadelní kritik, úředník

Otec Josef B. byl zámečníkem v Řečkovicích, matka Marie Josefa, byla dcerou tamního rolníka Josefa Kořisky. V Brně vystudoval B. reálku a na technice absolvoval čtyři semestry zeměměřičství. Poté nastoupil jako úředník k zemskému úřadu v Brně, později zemskému národnímu výboru. Od 1924 vykonával do 1930 rovněž funkci jednatele Moravského kola spisovatelů. 16. 11. 1925 se oženil s Vilémou Josefou Billovou, autorkou pohádkové knížky Zlatá křídla (1932). B. byl 18. 11. 1950 přijat do církve a manželství s V. J. Billovou bylo v Brně-Králově Poli konvalidováno.

Vedle své profese úředníka se B. uplatňoval jako divadelní kritik a překladatel slovinských a lotyšských básníků. Studiem baltických národů se zabýval v causeriích O Lotyšsku (1927, německy 1928), psal také poezii. Jako básník vydal dvě sbírky: Den (1924) a Věčný tulák (1939). Opěvoval v nich především krásu severu i jihu, kterou poznal na svých četných cestách, a mísil krajinné motivy s verši o dětech a o přírodě a tuláckou venkovskou poezii s vírou v domov. Časopisecky přispíval do Pramene, Cesty, Obzoru, Socialistické budoucnosti aj. Byl autorem dramatu Němá (1920). Vitalistický pohled B. na svět se zobrazil také v povídkové tvorbě (Kovové nebe, 1924).

L: B. Slavík, Věčný tulák, in: Lidové noviny 22. 4. 1940; Čtvrtstoletí Moravského kola spisovatelů, s. 18; LČL 1, s. 257n.

P: Biografický archiv ÚČL, Praha; Matrika narozených římskokatolické fary Brno-Řečkovice, sign. 20/8, sv. VIII, s. 38.

Marcella Husová