Verze z 10. 10. 2019, 14:48, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BÜRGER Eduard ?1864-8.5.1919

Z Personal
Eduard BÜRGER
Narození ?1864
Místo narození Varnsdorf
Úmrtí 8.5.1919
Místo úmrtí Karlovy Vary
Povolání 34- Odborník kožeděl. nebo gumárenského průmyslu
Citace Biografický slovník českých zemí 8, Praha 2007, s. 333

BÜRGER, Eduard, * ? 1864 Varnsdorf, † 8. 5. 1919 Karlovy Vary, podnikatel v kožedělném průmyslu

Pocházel z varnsdorfské německé podnikatelské rodiny. Jeho otec Eduard Karl (Carl) B. (* 18. 5. 1840, † 4. 5. 1915), vyučený řezník, založil ve Varnsdorfu továrnu na zpracování kůže. B. se vyučil koželuhem a stal se duší továrny jako její technický vedoucí. 1892 byla koželužna přeměněna v rodinnou firmu. B. spolu s otcem a bratrem Luisem Johannem B. (* 21. 6. 1868, † 10. 10. 1927) se stali spolumajiteli rodinné kožedělné firmy E. C. Bürgers Söhne. Továrna rozšiřovala výrobu, vedle podrážek pro boty a různých druhů drobného kožedělného zboží se postupně soustřeďovala na výrobu hnacích řemenů, která prožívala od počátku 20. století rozmach v souvislosti s hromadným zaváděním elektromotorů. B. měl na starosti technický provoz továrny, bratr Luis Johann, který sám obchodoval s kožedělnými výrobky, převzal vedení obchodních záležitostí firmy. Ten po smrti B. firmu vedl spolu se svým synem Franzem Ernstem B. (* 14. 6. 1894, † 26. 5. 1974), který ji později řídil sám až do 1945 a stal se mezi průmyslníky v severočeském regionu významnou osobností. Ve třicátých letech byl předsedou varnsdorfské místní skupiny zájmové organizace německých průmyslníků s názvem Hauptverband der deutschen Industrie. 1934 byly výrobní prostory firmy významně rozšířeny o získané budovy sousední bývalé tkalcovny, kde byla nově zavedena výroba kabelek a aktovek.

L: Trh československý 2, 1931, s. 102; Unser Niederland 27, 1975, s. 8; BL 1, s. 163.

Vlastislav Lacina