Verze z 1. 3. 2015, 14:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BAČA_Emil_26.3.1882)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BAČA Emil 26.3.1882

Z Personal
Emil BAČA
Narození 26.3.1882
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


Emil BAČA