Historie verzí stránky „BAAROVÁ Hančí 13.1.1910-18.5.1947“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace