Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BACKER_DE_Francisco_1680)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BACKER DE Francisco 1680

Z Personal
Francisco BACKER DE
Narození 1680
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik


Francisco BACKER DE