Verze z 1. 3. 2015, 14:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BACZINA_Jan_Krištof_1650-1711)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BACZINA Jan Krištof 1650-1711

Z Personal
Jan Krištof BACZINA
Narození 1650
Úmrtí 1711
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Jan Krištof BACZINA