Verze z 1. 3. 2015, 15:12, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BAIER_Jan_17.4.1926)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BAIER Jan 17.4.1926

Z Personal
Jan BAIER
Narození 17.4.1926
Místo narození Petrohrad
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby


Jan BAIER

Literatura