Verze z 1. 3. 2015, 15:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BAKER_Jan_1738-1799)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BAKER Jan 1738-1799

Z Personal
Jan BAKER
Narození 1738
Úmrtí 1799
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik


Jan BAKER