Verze z 23. 9. 2019, 10:46, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BALADA František 24.6.1902-13.7.1961

Z Personal
František BALADA
Narození 24.6.1902
Místo narození Albrechtice nad Orlicí
Úmrtí 13.7.1961
Místo úmrtí Budišov u Třebíče
Povolání 1- Matematik
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 187

BALADA, František, * 24. 6. 1902 Albrechtice nad Orlicí, † 13. 7. 1961 Budišov u Třebíče, matematik, pedagog

Pocházel z rodiny učitele. Bratr Adolf B. (1904–1977) byl chemik. Střední školu absolvoval v Hradci Králové a v Pardubicích. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK a všeobecné oddělení ČVUT v Praze. Od 1924 působil jako středoškolský profesor matematiky a deskriptivní geometrie postupně v České Třebové, Praze, Košicích, Rimavské Sobotě a Slezské Ostravě. 1929–38 byl profesorem české reálky ve Vídni a po anšlusu Rakouska nacistickým Německem se přestěhoval do Brna. Od 1947 učil matematiku a deskriptivní geometrii na nově zřízené Pedagogické fakultě MU v Brně. Od 1949/50 byl pověřen také přednáškami z historie matematiky na Přírodovědecké fakultě MU. 1950 získal doktorát pedagogiky a od 1954 se stal vedoucím katedry matematiky na Vyšší pedagogické škole v Brně. Vypracoval rozsáhlou habilitační práci z dějin matematiky, 1959 se habilitoval na přírodovědecké fakultě v Brně a 1960 byl jmenován pro tentýž obor docentem na tehdejším Pedagogickém institutu. Jeho kniha Z dějin elementární matematiky (1959) byla bohužel jen zlomkem B. habilitační práce. Odbornou činnost zaměřil zpočátku na geometrii vícerozměrných prostorů, ale stále více ho zajímala historie matematiky, ke které později obrátil soustavnou pozornost. Rovněž didaktika a metodika vyučování matematiky patřily k B. odborným zájmům. Z historie a didaktiky matematiky publikoval na 40 prací, vydal několik překladů z ruštiny a spolu s dalšími kolegy pracoval i na středoškolských učebnicích matematiky. Věnoval značné úsilí redigování časopisu Matematika ve škole a činnosti ve výboru brněnské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků.

L: E. Kraemer, Za doc. dr. Fr. B., in: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 7, 1962, s. 284n.; K. Koutský, Památce doc. dr. Fr. B., in: Časopis pro pěstování matematiky 87, 1962, s. 115n.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jaroslav Folta