Verze z 23. 9. 2019, 11:55, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BALBÍN Jan z Vorličné 1520-11.(16.)2.1570

Z Personal
Jan z Vorličné BALBÍN
Narození 1520
Místo narození Hradec Králové
Úmrtí 11.(16.)2.1570
Místo úmrtí Praha
Povolání 63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 193

BALBÍN z Vorličné, Jan (též BALBINUS, zvaný Škornice, Škornička), * 1520 Hradec Králové, † 11. (16.) 2. 1570 Praha, humanistický básník, pedagog, právník

Praděd Bohuslava B. Narodil se v měšťanské rodině, studoval v Praze, 11. 1. 1545 se stal bakalářem. Od mládí se stýkal s Matoušem Collinem z Chotěřiny, jenž se stal jeho literárním učitelem. Sám učil v Českém Brodě a Praze, od 1548 jmenován sekretářem apelačního soudu v Praze. 6. 11. 1553 byl se svým bratrem Filipem povýšen do šlechtického stavu (přídomek z Vorličné); 1556 (1566?) byl přijat zemským sněmem do vladyckého stavu. Vlastnil domy v Praze, Nymburku (odkud pocházela jeho druhá manželka) a v Ovčárech na Novohradsku v jižních Čechách. B. byl známý jako právník i jako básník. Jeho básně otiskl Jan st. Hodějovský ve sbírce Farragines poematum (1561–62) a Daniel Adam z Veleslavína.

D: Duo epithalamia duorum cognatae professionis artificum, poetae videlicet et pictoris…, 1550; Ode sacra continens encomion omnipotentiae et sapientiae conditoris omnium rerum Dei ac precantionem pro summis Christianorum magistratibus, 1552; In triumphalem adventum Pragam divi … Ferdinandi, eius nominis primi, Romanorum imperatoris…, qui accidit Novembris die 8. anno … 1558, carmen gratulatorium et panegyricon, 1558; Querela Iusticiae de suo exilio et de eiusdem exilii causis, 1566.

L: RHB 1, s. 127n.; OSN 3, 144n.; J. Benýšková – F. Vích, Literární Hradec Králové, 1994, s. 4n.; BL 1, s. 43; KSN 1, s. 394.

Jaroslav Richter