Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BALBÍN_Filip_z_Vorličné_-1574)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BALBÍN Filip z Vorličné -1574

Z Personal
Filip z Vorličné BALBÍN
Úmrtí 1574
Povolání

76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik

43- Významný představitel obecní správy


Filip z Vorličné BALBÍN