Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BALCAR_Emanuel_4.6.1850-9.1.1922)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BALCAR Emanuel 4.6.1850-9.1.1922

Z Personal
Emanuel BALCAR
Narození 4.6.1850
Úmrtí 9.1.1922
Povolání

59- Společnost - ostatní

26- Bánský odborník nebo energetik


Emanuel BALCAR