Verze z 1. 3. 2015, 15:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BALLON_Bohumil_14.11.1907-20.4.1944)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BALLON Bohumil 14.11.1907-20.4.1944

Z Personal
Bohumil BALLON
Narození 14.11.1907
Úmrtí 20.4.1944
Povolání

45- Voják nebo partyzán

61- Pedagog


Bohumil BALLON