Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BARDACHZI_Karl_27.5.1897-18.11.1958)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BARDACHZI Karl 27.5.1897-18.11.1958

Z Personal
Karl BARDACHZI
Narození 27.5.1897
Úmrtí 18.11.1958
Povolání

42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ

73- Uměnovědec nebo historik umění


Karl BARDACHZI