Verze z 23. 9. 2019, 16:06, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BAREUTHER Ernst 19.1.1838-17.8.1905

Z Personal
Ernst BAREUTHER
Narození 19.1.1838
Místo narození
Úmrtí 17.8.1905
Místo úmrtí Freiburg im Breisgau (Německo)
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 217-218

BAREUTHER, Ernst, * 19. 1. 1838 Aš, † 17. 8. 1905 Freiburg im Breisgau (Německo), právník, politik

Syn Johanna Christiana B. (1804–1876), textilního podnikatele a starosty Aše. Vystudoval práva na univerzitách v Praze a ve Vídni, kde poté provozoval advokátní praxi. Od 1872 byl až do konce života poslancem českého zemského sněmu a od 1873 poslancem říšské rady za volební okres Cheb, Aš, Františkovy Lázně a Rossbach (Hranice). Současně 1882–85 působil jako člen vídeňské městské rady. Původně náležel k rakouskoněmeckým liberálům a jako spoluzakladatel jejich parlamentního klubu (Fortschrittsklub) požadoval zejména rozhodnější postup při řešení národnostní problematiky v předlitavské části habsburské říše pevnějším spojením českých a rakouských zemí pod panstvím německých nacionalistů. Od 80. let byl rozhodným stoupencem administrativně- správního rozdělení Čech a vytvoření tzv. uzavřeného německého území z národnostně smíšených pohraničních oblastí. Vystupoval také za legalizaci němčiny jako státního jazyka v Předlitavsku. V době pokračujícího štěpení rakouskoněmeckých liberálů na politické frakce se stále důsledněji přikláněl k nacionalisticky orientovaným proudům. Jako poslanec říšské rady se stal nejprve členem Německého klubu (Deutscher Klub) vedeného Ottou Steinwenderem, 1895 byl spoluzakladatelem a jedním z hlavních exponentů Německé lidové strany (Deutsche Volkspartei), když vedl organizační a programové přípravy k jejímu ustavení v Čechách (20. 10. 1895). Po 1899 se postavil na stranu velkoněmecky a antisemitsky orientovaného proudu Gustava von Schönerera a 1901 se zasloužil o významný úspěch všeněmců ve volbách do říšské rady hlavně na Chebsku. Byl současně předním činitelem hnutí Los von Rom, propagujícího ve velkoněmeckém zájmu odklon rakouských Němců k protestantismu. Stal se čestným občanem Aše a několika dalších míst svého volebního obvodu. Zemřel v Německu, pohřben byl v Aši.

L: P. Molisch, Geschichte der deutschnationalen Bewegung in Österreich von ihren Anfängen bis zum Zerfall der Monarchie, Jena 1926, s. 125n. (passim); ÖBL 1, s. 50; Partisch 6, s. 15n.; BL 1, 48n.; EBL 1, s. 58; MSA 60, 1980, s. 3.

Jan Novotný