Verze z 1. 3. 2015, 14:14, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BARTÁK_Jan_17.12.1861)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BARTÁK Jan 17.12.1861

Z Personal
Jan BARTÁK
Narození 17.12.1861
Povolání

42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ

43- Významný představitel obecní správy


Jan BARTÁK