Verze z 1. 3. 2015, 15:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BARTÁK_Karel_10.5.1887)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BARTÁK Karel 10.5.1887

Z Personal
Karel BARTÁK
Narození 10.5.1887
Povolání 88- Umělecký řemeslník


Karel BARTÁK