Verze z 1. 3. 2015, 15:12, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BARTEK_Jan_6.3.1911-29.7.1985)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BARTEK Jan 6.3.1911-29.7.1985

Z Personal
Jan BARTEK
Narození 6.3.1911
Úmrtí 29.7.1985
Povolání

49- Náboženský nebo církevní činitel 60- Teoretik kultury nebo kulturní politiky

73- Uměnovědec nebo historik umění


Jan BARTEK