Verze z 25. 9. 2019, 18:30, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BARTELMUS August 16.11.1810-12.12.1891

Z Personal
August BARTELMUS
Narození 16.11.1810
Místo narození Letovice u Blanska
Úmrtí 12.12.1891
Místo úmrtí Brno
Povolání 36- Ostatní průmyslová odvětví
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 228

BARTELMUS, August, * 16. 11. 1810 Letovice u Blanska, † 12. 12. 1891 Brno, průmyslový podnikatel v oboru smaltovaného zboží

Byl synem Johanna Traugotta Lastona B., ředitele přádelny a tkalcovny firmy Bobin, a Monici, rozené Weisové. Měl bratra Eduarda B. (1805–1877). Se společníkem Josefem Wittem založil patrně již 1850 (podle některých údajů 1863) v Brně na Špitálce továrnu August Bartelmus et Witte na smaltované, železné a plechové zboží. Od 1886, po smrti Josefa Witteho, se stal společníkem firmy bratr zemřelého Johann Witte. V 80. letech se podíleli na vedení podniku synové Augusta B. Artur a Zdenko. 1895 došlo k fúzi s brněnskou firmou Gebrüder Bartelmus. Vznikl tak nový subjekt Actien-Gesellschaft der Emailwerke und Metallwarenfabriken Austria, který zastupoval obchodně i plzeňskou továrnu, vedenou Eduardem B.

L: V. Bárta, Bartelmusové, in: Minulostí Západočeského kraje 7, 1970, s. 87n.; Heller, 4/1890, s. 6 a týž 5, s. 3; Myška, s. 30.

P: MZA Brno, římskokatolický farní úřad Letovice, matrika narozených sv. X., s. 50; Archiv města Brna, úmrtní protokoly, 1891, č. z. 2838.

Jitka Lněničková, Jana Brabencová