BARTH Vojtěch 8.4.1924-14.8.1980

Z Personal
Vojtěch BARTH
Narození 8.4.1924
Místo narození Praha
Úmrtí 14.8.1980
Místo úmrtí Olomouc
Povolání 11- Geolog
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 229-230

BARTH, Vojtěch, * 8. 4. 1924 Praha, † 14. 8. 1980 Olomouc, geolog, pedagog

Studoval na Přírodovědecké fakultě UK v Praze 1945–49 a získal aprobaci středoškolského profesora přírodopisu a zeměpisu. Krátce učil v Mostě. Pod vlivem Radima Kettnera se začal věnoval geologii. Psal články o metodice výuky věd o Zemi na středních školách. Od 1951 pracoval jako asistent na mineralogicko-geologickém ústavu obnovené univerzity v Olomouci, 1963 se tam habilitoval pro obor obecná a regionální geologie. Prováděl geologické mapování vrstev devonu a spodního karbonu v Nízkém Jeseníku. Průkopnický význam má B. petrografický výzkum vulkanických hornin devonu Nízkého Jeseníku a Drahanské vrchoviny. Od druhé poloviny 60. let studoval sopky spodního kvartéru Nízkého Jeseníku (Uhlířský vrch, Velký Roudný aj.). 1976 odešel do důchodu.

D: Devonský vulkanismus šternbersko-hornobenešovského pásma v Nízkém Jeseníku, in: Acta Universitatis Palackianae Olomouc 1, 1960; Čedičové vulkány střední části Nízkého Jeseníku, in: Časopis pro mineralogii a geologii 22, 1977, č. 3, s. 279n.

L: J. Zapletal, in: tamtéž 26, 1981, č. 1, s. 98n.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Pavel Vlašímský