Verze z 25. 9. 2019, 18:39, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BARTL Jaroslav 2.8.1906-1.7.1945

Z Personal
Jaroslav BARTL
Narození 2.8.1906
Místo narození Hradec Králové
Úmrtí 1.7.1945
Místo úmrtí Praha
Povolání 63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 231-232

BARTL, Jaroslav, * 2. 8. 1906 Hradec Králové, † 1. 7. 1945 Praha, spisovatel, pedagog

Působil jako odborný učitel. Později se stal ředitelem měšťanské školy v Praze 3. Za okupace bydlel v Horních Počernicích. Od 1932 publikoval školní naučné zeměpisné a dějepisné pomůcky (Podkarpatská Rus), vydal i několik příruček pro oficiální oslavy na školách, mj. Druhému prezidentu ČSR, Slovanským národům, Spřáteleným národům. Literárně se uplatnil jako překladatel z ruštiny. Jeho cestu k původní literatuře ovlivnilo dílo Zikmunda Wintera. Z podrobného studia literatury a dosud netištěných pramenů vzešla B. románová biografie o českém rybníkáři Jakubu Krčínu z Jelčan s titulem Rožmberský regent (1941). Formou kulturněhistorické studie zde zachytil rovněž dějiny a metody českého rybníkářství, způsobu práce při budování rybníka Svět aj. a shromáždil množství archivních údajů ke každodennosti Třeboně a k životu posledních dvou Rožmberků, Viléma a Petra Voka. K postavě Jakuba Krčína se vrátil i v tryptichu próz Tři pověsti o rybníkáři Kubovi (1944).

B. zemřel tragicky na následky úrazu ve vlaku. Posmrtně byl vydán jeho román V panské službě (1946), pojednávající o životě na panství Černínů z Chudenic na Pacovsku v 17. století.

L: J. Kunc, Kdy zemřeli? 1937–1962, 1962, s. 11; nekrology: Svobodné slovo 8. 7. 1945, s. 2; Národní osvobození 10. 7. 1945, s. 3; Lidová demokracie 11. 7. 1945, s. 3; Svobodné Československo 10. 7. 1945, s. 3; Z. Mráz, Literatura jižních Čech 1945–1965, 1967, s. 24, 60; LČL 1, s. 137; Tomeš 1, s. 48.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Marcella Husová