Verze z 1. 3. 2015, 14:04, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BARTOŠEK_Jeroným_Antonín_1680)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BARTOŠEK Jeroným Antonín 1680

Z Personal
Jeroným Antonín BARTOŠEK
Narození 1680
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Jeroným Antonín BARTOŠEK