Verze z 1. 3. 2015, 14:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BARTOŠ_Otakar_26.8.1928)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BARTOŠ Otakar 26.8.1928

Z Personal
Otakar BARTOŠ
Narození 26.8.1928
Povolání

55- Jazykovědec

65- Literární historik, kritik nebo teoretik


Otakar BARTOŠ