Verze z 1. 3. 2015, 15:03, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (BARTOŠ_František_1880)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

BARTOŠ František 1880

Z Personal
František BARTOŠ
Narození 1880
Povolání 45- Voják nebo partyzán


František BARTOŠ